AR1: Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde
Styrelsen for International Rekruttering og Integration > Mail og direkte telefonnumre