AR3 - Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde
Styrelsen for International Rekruttering og Integration > Mail og direkte telefonnumre