BF1/2 - bortfald af opholdstilladelse
Styrelsen for International Rekruttering og Integration > Mail og direkte telefonnumre