GR2: Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen
Styrelsen for International Rekruttering og Integration > Mail og direkte telefonnumre