Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, der skal arbejde eller studere i Danmark
Styrelsen for International Rekruttering og Integration > Mail og direkte telefonnumre