Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse som praktikant
Styrelsen for International Rekruttering og Integration > Mail og direkte telefonnumre