Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som selvstændig efter Start-up Denmark ordningen
Styrelsen for International Rekruttering og Integration > Mail og direkte telefonnumre